Müüriladumise võistlus “Kivid Ritta”

1. Võistluse eesmärk
1.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset.
1.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilasele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbi lisandväärtust õpingute kõrvale.

2. Aeg ja koht
2.1. 20. Aprill 2017, kell 12.00 – 15.00
2.2. Tudengimaja parkla, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

3. Korraldaja
3.1. Ürituse korraldaja: TTÜ Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu
3.2. Võistluspäeva peakohtunik: Alo Oll

4. Osavõtjad
4.1. Võistlus on meeskondlik. Võistkonnas on kaks liiget.
4.2. Võistlusest osavõtt on tasuta
4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.
4.4. Võistlusel osalejal on soovituslik omada baasteadmisi müüriladumisest.
4.5. Võistluselt osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

5. Võistluse lähteülesanne ja süsteem
5.1. Võistlejatel tuleb etteantud joonise põhjal laduda kriteeriumitele vastav müüritis.
5.2. Müüritise ladumiseks on aega 2 astronoomilist tundi
5.3. Töövahendid

5.3.1. Kellud, seguämber
5.3.2. Saag
5.3.3. Mõõdulint, nöör, nurgik
5.3.4. Segumikser
5.3.5. Kindad ja kaitseülikonnad

6. Paremusjärjestuse selgitamine
6.1. Hinnatakse müüritise vastavust joonisele (mõõdud, täisnurksus), töökoha puhtust, ajast kinni pidamist

7. Autasustamine
7.1. I – III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

8. Registreerimine
8.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel
8.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.
8.3. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajalt tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.


* Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.