1. Aeg ja koht

1.1. Võistlus toimub 19. aprill 2018, kell 9:45-15:00

1.2. Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimaja, Ehitajate tee 5, Tallinn.

 

  1. Võistluse eesmärk

2.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset.

2.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilastele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbi lisandväärtust õpingute kõrvale.

 

  1. Võistluse lähteülesanne ja süsteem

3.1. Võistlejatel tuleb ehitada pabersild. Sillatava  ava pikkus on 50 cm ning silla minimaalne laius on 5 cm.

3.2. Koormus tuleb tugedele kanda ainult vertikaalselt. Silla toetamine tugede vertikaalsete servade vastu ei ole lubatud.

3.3. Silla lubatud läbipaine koormamisel on 10 cm. Selle ületamisel loetakse silla kandevõime ammendunuks ja koormamine lõpeb.

3.3.1. Läbipainet mõõdetakse tugede tasapinnast silla madalaima väljaulatuva osani.

 

3.4. Kasutatav ehitusmaterjal:

3.4.1. 50 lehte koopiapaberit (A4, 80g/m2)

3.4.2. 3 liimipulka (3 x 20g)

3.4.3. Plaat koormamiseks

3.5. Töövahendid:

3.5.1. Käärid, paberinuga, harilik pliiats, joonlaud

3.6. Ehitamine

3.6.1. Silla ehitamiseks ettenähtud aeg on 3,5 astronoomilist tundi.

3.6.2. Silla ehitamiseks võib kasutada vaid võistluse korraldajalt saadud materjali ja töövahendeid (loetletud punktides 3.4. ja 3.5).

3.7. Koormamine

3.7.1. Silla asetavad koormamisseadmele ja valmistavad ette kuni kaks võistkonnaliiget.

3.7.2. Koormus rakendatakse sillale täpselt sildeava keskel, koormusplaat on asetatud sillaga risti ning ei tohi koormamata olukorras tugede tasapinnast paikneda kõrgemal kui 5 cm.

3.7.3. Silda koormab võistkonna üks liige.

 

 

  1. Osalejad

4.1. Võistlus on meeskondlik. Võistkonnas on kolm liiget.

4.2. Võistlusest osavõtt on tasuta.

4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.

4.4. Võistlusel osalejal on soovituslik omada baasteadmisi sillakonstruktsioonidest ja nende töötamisest.

4.5. Võistlusest osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

 

  1. Registreerimine

5.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel.

5.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.

5.3. Registreerimisega annavad osalejad nõusoleku kasutada neist ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.

 

  1. Paremusjärjestuse selgitamine

6.1. Paremusjärjestuse määrab sildade kandevõime alustades suurimast, võidab suurima kandevõimega sild.

6.2. Kui kaks silda purunevad sama koormuse juures, võidab väiksema massiga sild.

 

  1. Autasustamine

7.1 I-III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhindadega.

 

  1. Korraldaja

8.1. Pabersilla võistluse patroon on Merko Ehitus Eesti AS.

8.2. Ürituse korraldajad: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu.

8.3. Võistluse kohtunikud: Andrus Räämet, Mattias Põldaru

8.4. Võistluspäeva peakohtunik: Elina Jõpiselg

 

*Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.