Arhitektide loomevõistlus

  1. Aeg ja koht

1.1. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 12. Aprill 2018 kell 23:59.

1.2. Võistlustööd tuleb esitada digitaalselt A3 pdf formaadis e-mailile info@buildit-tallinn.eu .

1.3. Hindamiskomisjoni poolt välja valitud tööd tulevad presenteerimisele 19. Aprillil 2018 kell 11.30-13.15.

1.4. Võistlustööde esitlemine toimub Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimaja, Ehitajate tee 5, Tallinn.

  1. Võistluse eesmärk

2.1 Populariseerida arhitekti elukutset.

2.2 Pakkuda ehitus- ja arhitektuurivaldkonna tudengitele ning töötavatele arhitektidele

vaheldust ja väljakutset teadmiste rakendamisel ning seeläbi lisandväärtust tööle ning õpingutele.

2.3. Pakkuda uuenduslikku lähenemist arhitektuurikonkursile.

2.4. Soodustada innovatsiooni disainis ja ehituses.

  1. Võistluse lähteülesanne

3.1. Kujundada 20m2  või 60m2 suurune tehases toodetav element- või moodulmaja.

3.2. Hoone funktsionaalne kasutus on: suvemaja, kodukontor, ateljee, väikeelamu või multifunktsionaalne.

3.3. Kirjeldada täiendavalt kujundatud element- või moodulmajade omavahelise kombineerimise ning ühendamise viise.

3.4. Võistlejatel on võimalus saada konsultatsioone arhitektibüroos kohapeal käies, eelneval kokkuleppel e-mailil info@architect11.com .

  1. Nõuded võistlustööle

4.1. Võistlustöö esitada ideelahenduse mahus, presenteeritavas vormis kirjalikku taasesitamist võimaldavalt.

4.2. Kasuks tulevad lisatud arhitektuurse ja vajadusel insenertehnilise lahenduse kirjeldused.

4.3. Võistlustöös väljapakutud materjalide kasutus täpsustada, näiteks puitkarkass, betoonmoodul, klaasparkett või muud sellist.

4.4. Võistlustöös esitada hoone gabariitide mõõdud, funktsioon, 3D-visuaalid, arhitektuurne kontseptsioon.

  1. Osavõtjad

5.1. Võistlusest osavõtt on 1-3 liikmelistes meeskondades.

5.2. Võistlusest osavõtt on tasuta.

5.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.

5.4. Võistlusel osalejal on soovituslik omada avatud meeli, fantaasialendu ning innovatsioonilisust väikeruumi disainilahenduse või ehitustehnoloogilise lahenduse loomisel.

5.5. Võistluselt osavõtt on omal vastutusel.

5.6. Võistlusel osaleda ega võistlustööd esitada ei tohi:

5.6.1. Võistluse hindamiskomisjoni liikmed ning nende lähikondsed;

5.6.2. võistluse ettevalmistuse või läbiviimisega seotud isikud, kes võivad mõjutada võitlusel tehtavaid otsuseid.

  1. Registreerimine

6.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel kuni 22. märts 2018.

6.2. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks ning kajastamiseks BuildIT ja Arhitekt11 kanalites.

6.3. Registreerimisega annavad osalejad nõusoleku kinni pidada võistluse juhendis loetletust (sh. võistlustöödele seatud autori- ja omandiõiguse tingimustest).

  1. Paremusjärjestuse selgitamine

7.1. Hindamiskomisjon valib võistlusülesande kriteeriume, vormilahendust  ning innovatiivset lähenemist silmas pidades 3 kuni 5 võistlustööd, mis pääsevad esitlemisele.

7.2. Esitluste ning võistlusülesannete alusel määratakse esikolmik.

7.2.1. Iga võistlustöö presenteerimiseks on kuni 15 minutit

7.2.2. Võistlustöö esitlemisel on lubatud kasutada erinevaid töö näitlikustamise vahendeid (mudel, joonised, esitlus).

  1. Autasustamine

8.3. I-III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

8.3.1. I koha saavutanud meeskond saab 300€

8.3.2. II koha saavutanud meeskond saab 200€

8.3.3. III koha saavutanud meeskond saab 100€

8.4. Ergutuspreemia paneb välja Passion Design Houses.

8.5. Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse muuta presenteerimisele kutsutavate tööde arvu ning välja anda täiendavaid eriauhindu.

  1. Võistlusele esitatud töö autoriõigused

9.1. Võistlustöö esitamisega kinnitab osaleja, et tema poolt esitatava võistlustöö autori(te)l on töö autoriõigused.

9.2. Auhinnatud ja hindamiskomisjoni poolt ära märgitud võistlustöid võib arhitektibüroo Arhitekt11 kasutada ärilistel eesmärkidel võistlustöö autori(te) kirjalikul nõusolekul.

  1. Korraldaja

10.1. Arhitektide võistluse patroon on arhitektibüroo Arhitekt11.

10.2. Ürituse korraldajad: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu, Arhitekt11, Tallinna Tehnikaülikooli Arhitektuuri ja Urbanistika Akadeemia.

10.3. Võistluse kohtunikud: Illimar Truverk, Janar Toomesso, Sander Aas, Priit Vahe.

10.4 Võistluspäeva peakohtunik: Elina Jõpiselg.

*Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.