1. Aeg ja koht

1.1. Võistlus toimub 19. aprill 2018 kell 10.45-12.30.

1.2. Võistlus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis ruumis U03-405, Ehitajate tee 5, Tallinn

  1. Võistluse eesmärk

2.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset.

2.2. Pakkuda ehitus- ja arhitektuurivaldkonna üliõpilastele ning töötavatele inseneridele ja arhitektidele vaheldust ja väljakutset teadmiste rakendamisel ja seeläbi lisandväärtust tööle ning õpingutele.

2.3. Pakkuda gümnaasiumiõpilastele võimalust võrrelda enda oskusi üliõpilaste ja inseneridega.

  1. Võistluse lähteülesanne

3.1. Püstitatud probleemide lahendamine etteantud jooniste baasil.

3.2. Võistlus toimub kolme vooruna, mis omakorda jagunevad ülesanneteks.

3.2.1. Ülesannete sooritamiseks on osalejatel 3×30 minutit.

3.2.2. Mistahes kahe vooru vahel on paus viis minutit, mida kasutatakse uue vooru ülesannete kätte jagamiseks ja ettevalmistuste tegemiseks.

3.3. Võistlus toimub AutoCad 2015 programmis.

3.4. Võistlejale on iga vooru sooritamiseks ette antud vajalikud detailid.

3.5. Kiiruse eest on võimalik saada  täiendavaid punkte.

3.6. Võimalusel võtta kaasa ülesande lahendamisel abiks kalkulaator.

3.7. Võistlusülesande lahendamisel vajaminev joonlaud on kohtunike poolt.

3.8. Võistlusülesannet võib lahendada oma kaasavõetud arvutis.

3.8.1. Võistlusülesannet lahendatakse samas ruumis teiste võistlejatega.

3.8.2. Arvutis peab olema AutoCad tarkvara.

3.8.3. Kaasavõetud arvutil peab olema võimalus mälupulgalt/-le faile teisaldada.

  1. Osavõtjad

4.1. Võistlus on individuaalne.

4.2. Võistlus on tasuta.

4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.

4.4. Võistlusel osalejal on soovituslik omada baasteadmisi modelleerimisest programmis Autocad.

4.5. Võistlusest osavõtt on omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

  1. Registreerimine

5.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel.

5.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.

5.3. Registreerimisega annavad osalejad nõusoleku kasutada neist ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.

  1. Paremusjärjestuse selgitamine

6.1. Hinnatakse eelkõige soorituse vastavust lähteülesandele.

6.2. Kahes esimeses voorus on võimalik maksimaalselt saada 30 punkti. Iga õigesti lahendatud vooru ülesanne annab 5 punkti.

6.3. Kolmandas voorus on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti. Iga õigesti lahendatud ülesanne annab 2 punkti.

6.4. Ülesande kiire sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte (0.5 punkti/1 minut) esimeses ja teises voorus, kui vooru iga alaülesanne on lahendatud minimaalselt 60% ulatuses.

  1. Autasustamine

7.1. I-III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

7.2. Antakse välja eriauhind parimale gümnaasiumiõpilasele.

7.3. Antakse välja eriauhind parimale töötavale insenerile.

7.4. Antakse välja eriauhind parimale tudengile.

7.5. Antakse välja eriauhind publiku lemmikule valminud võistlustööle.

  1. Korraldaja

8.1. Ürituse korraldaja: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu.

8.2. Võistluse kohtunikud: Holger Bremen.

8.3. Võistluspäeva peakohtunik: Elina Jõpiselg.

 


*Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.