1. Aeg ja koht.

1.1. Võistlus toimub 19. aprillil kell 10.30-11.00.

1.2. Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimaja, Ehitajate tee 5, Tallinn.

 

  1. Võistluse eesmärk

2.1. Populariseerida ehitusinseneri elukutset.

2.2. Pakkuda ehitusvaldkonna valinud üliõpilastele praktilist kogemust, teadmiste rakendamist ning seeläbi lisandväärtust õpingute kõrvale.

 

  1. Võistluse lähteülesanne ja läbiviimine

3.1. Võistlejate ees avaneb mängutabel, kus ülemises veerus on viis valdkonda. Iga valdkonna all on viis erineva väärtusega küsimust.

3.2. Küsimus tuleks esitada vormis: “Palun teema summa”, näiteks “Palun BuildIT 2”.

3.3. Vastus tuleks esitada küsimuse vormis: “Mis on..?” või “Kes on..?”.

3.3.1. Kui võistleja seda ei tee, siis loetakse vastus valeks ja teistel võistlejatel avaneb võimalus vastata.

3.3.2. Õige vastuse eest liidetakse punktisumma, vale vastuse eest lahutatakse.

3.4. Kui mängulaualt on küsimused otsas, toimub mängijate vahel Kuldvillak.

3.4.1.Võistleja saab Kuldvillakus osaleda vaid siis, kui tema punktiskoor on positiivne.

3.4.2.Võistlejad saavad vastavalt oma tahtmisele panustada maksimaalselt võistlejal olemasoleva summa, panuse suurus jääb vahemikku 1-50 eurot.

3.4.3. Võistlejatel on aega vastamiseks 2 minutit ning vastus kirjutatakse paberile.

3.4.4. Õige vastuse korral panustatud punktisumma liidetakse, vale  või puuduva vastuse korral lahutatakse.

 

  1. Osavõtjad

4.1. Võistlusest osavõtt on individuaalne

4.2. Võistlusest osavõtt on tasuta.

4.3. Võistlusele ei ole seatud vanusepiirangut.

4.4. Võistlusele ei ole seatud kutsepiirangut.

 

  1. Registreerimine

5.1. Võistlusele registreerimine toimub elektrooniliselt BuildIT’i kodulehel

5.2. Vabade kohtade olemasolul on võimalus võistluspäeval registreeruda ka kohapeal enne ürituse toimumist.

5.3. Registreerimisega annavad osavõtjad nõusoleku kasutada neist ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse turundamiseks.

 

  1. Paremusjärjestuse selgitamine

6.1.Mängu võidab enim punkte kogunud võistleja.

 

  1. Autasustamine

7.1. I-III koha saavutanud võistlejaid premeeritakse auhinnaga.

 

  1. Korraldaja

8.1. Ehitusvillaku võistluse patroon on Nordecon AS.

8.2. Võistluse korraldaja: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu

8.3. Võistluse kohtunik: Karl Sachris

8.4. Võistluspäeva peakohtunik: Elina Jõpiselg

 


*Võistluse korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluse läbiviimisel muudatusi teha.